Diálogos en vermello

Originalmente publicado en: https://labsbibliotecarios.es/proyecto/dialogos-en-vermello/

Levaremos a cabo conversas e debates con diferentes mulleres que traballen en campos relacionados coa menstruación e coa comunicación para compartir, aprender, debatir ideas e iniciativas que estén a facilitar a labor de difusión así como para plantexar cal sería a folla de ruta a seguir para unha comunicación feminista sobre os procesos dos nosos corpos.

Os obxetivos son:

-Poñer en valor as iniciativas de comunicación menstrual que xa existen nas redes

-Chegar a un consenso de mínimos sobre boas prácticas comunicativas con perspectiva de xénero

-Aportar ideas e tips para a boa comunicación online e para a difusión dos temas ó redor da menstruación e dos procesos que a rodean.